خدمات ما

بخش مهمی از فعالیت های تهیه نقشه در ژئوماتیک را گروه های زمینی به عهده دارند به نحوی که وزن قابل توجهی از پروژه ها را در بر می گیرند در این بخش با بهره گیری از متخصصان و با در اختیار داشتن دستگاههای اندازه گیری دقیق فعالیت هایی به شرح ذیل اجرایی می گردند.

 • تهیه نقشه های توپوگرافی و ثبتی و هیدروگرافی   
 • تهیه نقشه های مسیر
 • تهیه پروفیل طولی و عرضی
 • تعیین موقعیت نقاط و ایجاد شبکه مبنایی
 

امروزه سیستم­های سنجش از دور و فتوگرامتری رقومی تحول شگرفی را در تهیه و بهنگام ­رسانی نقشه ­ها فراهم ساخته است به ­طوریکه کارایی و سرعت تهیه نقشه ­ها با استفاده از این سیستم چند برابر شده است.در این راستا عالم سه بعدی از به روز ترین تصاویر و نرم افزارها استفاده مینماید 

 • بررسی و پایش محیطی 
 • تهیه نقشه های پلان و توپوگرافی
 • اقیانوس شناسی و مطالعات آب  
 • بررسی بلایای طبیعی و ...
 

انجام مطالعات تاریخی و تکمیل فرایند شناخت آثار تاریخی و اسکن لیزری آثار تا کنون ،مرکز اسناد شرکت را به منبعی قابل اتکاء مرتبط با حفاظت و مرمت بناهای تاریخی تبدیل نموده است.

 • مستند سازی آثار باستانی 
 • تهیه طرح های مقاوم سازی
 • ایجاد موزه مجازی 
 • تهیه طرح های مرمت آثار باستانی
 

این قسمت وظیفه تحلیل، طراحی، برنامه‌ریزی و پژوهش دربارهٔ اجزاء و سیستم‌های سازه‌ای را برعهده دارد تا به اهدافی همچون تضمین امنیت و آسایش کاربران و ساکنان دست یابد.

 • تهیه نقشه های BIM
 • تهیه نقشه های سازه 
 • اجرای دکوراسیون داخلی
 • تهیه نقشه های معماری 
 

با ما در ارتباط باشید